Kraam zeugen

Stalinrichting voor uw kraamzeugen

Goede, professionele huisvesting van kraamzeugen en biggen is een sleutelvoorwaarde voor een succesvolle agrarische onderneming. Comfort, dierwelzijn en gebruiksgemak staan centraal in al onze oplossingen.

We onderscheiden drie soorten kraamhokken:

  1. Vaste kraamhokken

  2. Beweegbare kraamhokken

  3. Vrijloopkraamhokken

Vaste kraamhokken

Vaste kraamhokken hebben een vaste, onbeweegbare vloer. De zeug en de biggen bevinden zich in dezelfde ruimte, op dezelfde hoogte. Afhankelijk van de toepassing kiest u voor een Amerikaans of Europees model.

Amerikaans model

Dit type heeft een in hoogte verstelbare onderbuis. Afhankelijk van de grootte van de zeug stelt u die onderbuis gemakkelijk bij, naar beneden of naar boven. Ook de breedte van het kraamhok is verstelbaar. Belangrijke kenmerken van dit Amerikaanse model: veel ligcomfort en (mede daardoor) een goede bereikbaarheid van de uier.

Europees model

Het Europese model kraamhok is breder dan het Amerikaanse model. Ook bij dit type kraamhok is de breedte verstelbaar. Verder heeft dit type kraamhok verticale afwijzers, die zorgen dat de zeug niet uit het kraamhok rolt. Daardoor is de horizontale buis wat hoger gepositioneerd dan bij het Amerikaanse model.

Beweegbare kraamhokken

Beweegbare kraamhokken, ook wel balans kraamhokken genoemd, zijn uitgerust met een mechanische schakelaar. Staat de zeug op, bijvoorbeeld om te vreten, dan treedt het mechanisme in werking en wordt de vloer waarop de zeug zich bevindt, zo’n 25 centimeter gelift. Zodra de zeug weer gaat liggen, daalt de vloer tot het normale niveau. Hierdoor is de kans op doodliggers klein, is de biggenuitval minimaal en vermijdt u het risico van omzetderving maximaal. Vanzelfsprekend fabriceren we uw beweegbare kraamhokken op maat.

Bekijk hier de werking van de beweegbare kraamhokken..

Vrijloopkraamhokken

In de varkenshouderij neemt de vraag naar loslopende zeugen in het kraamhok toe, in veel Europese landen is vrijloop zelfs onderdeel van de (toekomstige) wet- en regelgeving. Naast hygiëne en dierwelzijn is (financieel en technisch) resultaat voor de varkenshouder van fundamenteel belang.

In een vrijloopkraamhok heeft een zeug meer bewegingsruimte dan in een vaste box. Het implementeren van vrijloopkraamhokken heeft tot positieve verbeteringen op basis van dierenwelzijn geleid wat resulteert in meer melkproductie met een hogere kwaliteit. Dit leidt tot een hogere bigkwaliteit met speengewichten die circa 0,9 kg hoger liggen.
Wat zijn de potentiële negatieve gevolgen van deze huisvesting? Een belangrijk nadeel is de hogere kans op doodgelegen biggen bij vrijloopkraamhokken. Van Osch Uden speelt hier op in door met hokinrichting het gedrag van zeug en biggen te sturen. In het ontwerpen van het vrijloopkraamhok spelen zaken als veiligheid voor de verzorger, werkgemak, liggedrag van de zeug, vluchtroutes voor de biggen, valbeugels en biggennesten een belangrijke rol. Vrijloopkraamhokken zijn uitvoerbaar met zowel vaste als beweegbare vloer.

Voertroggen en vloeren

Voor alle types kraamhokken leveren we voertroggen in verschillende afmetingen en diverse materialen en oplossingen voor waterleiding en droog- en brijvoer. Ook de hokvloer kunnen we in meerdere materialen leveren, zoals comfortabele, onderhoudsarme gecoate kunststofvloeren voor biggen en driekant stalen en gietijzeren vloeren voor zeugen.

Zeugenstal Egchel
In Egchel (Limburg) is in 2021 een nieuw zeugenbedrijf gebouwd. Bij de kraamhokken is gekozen voor beweegbare vloeren om het aantal doodgelegen biggen te reduceren.

Lees meer
Zeugenstal Leende
In Leende is in 2021 een compleet nieuw zeugenbedrijf gebouwd. De ondernemer koos voor van Osch stalinrichting op zijn complete bedrijf.

Lees meer
Vrijloop kraamhok
In de varkenshouderij in Europa komt steeds meer vraag naar vrijloopkraamhokken. Van Osch Uden produceert kraamhokken die voldoen aan deze eisen met veel bewegingsvrijheid.

Lees meer